Lời Hồi Đáp 1988

Reply 1988 ( 2015)

Nội dung phim

Phim với nội dung xoay quanh những câu chuyện trong cuộc sống gia đình cũng như tình nghĩa hàng xóm láng giếng với nhau sẽ giúp khán giả - nhất là những bạn trẻ hiện nay hiểu được cuộc sống của cha mẹ, anh chị cách đây 30 năm ra sao.

reply 1988 ; lời hồi đáp 1988

Yêu cầu phim
[X]
[X]