Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Ten Great Iii Of Peach Blossom ( 2017)

Nội dung phim

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa kể về mối nhân duyên giữa nàng hồ ly Bạch Thiển mười bốn vạn tuổi với thái tử Dạ Hoa ở nơi Cửu Trùng Thiên gặp nhiều ngang trái khi mà ngăn cách giữa 2 người họ là những ân oánTam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Yêu cầu phim
[X]
[X]