Phim Ma

Yêu Đến Chết HD-VietSub Yêu Đến Chết Ghost Is All Around 2016
Tạm biệt Mr. Black: Tìm Lại Cuộc Đời Tập 20/20-Thuyết minh Tạm biệt Mr. Black: Tìm Lại Cuộc Đời Goodbye Mr. Black 2016
Kết Bạn Với Ma HD-VietSub Kết Bạn Với Ma Friend Request 2016
Biệt Đội Săn Ma HD-VietSub Biệt Đội Săn Ma Ghost Busters 2016
Kho Tàng Đẫm Máu HD-VietSub Kho Tàng Đẫm Máu Warrant The Reborn 2016
Khai Trừ Quỷ Dữ HD-Thuyết minh Khai Trừ Quỷ Dữ 1920 London 2016
Cuộc Chiến Chống Quỷ Dữ HD-VietSub Cuộc Chiến Chống Quỷ Dữ Daylight*s End 2016
Tiền Bối Tôi Là Ma HD-VietSub Tiền Bối Tôi Là Ma Senior 2016