* Nếu bị lag, giật hoặc không có HD thì hãy ấn nút dự phòng A màu đỏ trên video nếu có

7.7 - 22 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung
Đội 10 dưới sự lãnh đạo của Toushiro hộ tống vận chuyển Vương Ấn đến nơi bí mật thì bị một nhóm bí ẩn xuất hiện đến cướp. Nhưng rồi nhóm bí ẩn biến mất bất ngờ cùng với Toushiro... Ai là kẻ chỉ huy nhóm bí mật kia? Toushiro có phải là phản đồ không?