* Nếu bị lag, giật hoặc không có HD thì hãy ấn nút dự phòng A màu đỏ trên video nếu có

8.5 - 1070 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung
kamen rider zi-o