* Nếu bị lag, giật hoặc không có HD thì hãy ấn nút dự phòng A màu đỏ trên video nếu có

9.5 - 532 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung
Chiếu lại phần 1 + nét hơn + chi tiết hơn chút.