* Nếu bị lag, giật hoặc không có HD thì hãy ấn nút dự phòng A màu đỏ trên video nếu có

6.1 - 14 Đánh Giá
Thông tin
Nội Dung